Israel Plastics & Rubber Center

מרכז הפלסטיקה והגומי לישראל

(*) במדורי האתר (בשפה האנגלית: www.isplrc.co.il) מפורטים: הפעילויות השונות של המרכז, האפשרויות והמסגרות לביצוע פרויקטים של מו"פ, מתן שירותי מעבדה וייעוץ, המכשור והיכולות המעבדתיות, וכן הדרכים ואופני ההתקשרות (דוא"ל, טלפון).

תהליך הנדסת פולימר פלסטיק

צור קשר

חומרים פולימרים | מוצרי פלסטיק רפואיים | פלסטיק מתכלה | פולימריזציה | תכנון ופיתוח מוצרי פלסטיק וגומי | פולימרים וחומרי פלסטיק מוליכים | חומרים מרוכבים